Belteinndeling i Kyokushinkai

Opprinnelig fantes det kun hvitt og sort belte(obi) i karate. Da fikk man tildelt sin grad fra læremesteren basert på modenhet. Den gang gikk karate fra læremester til elev.
I moderne tid har antallet elever vokst og det ble da innført et beltegradsystem for å holde oversikt over hvilket nivå den enkelte elev var på.
Hver beltegrad er symbolisert med en farge, som igjen symboliserer hvilket nivå eleven har tilegnet seg. I stilarten Kyokushinkai Karate gjelder følgende belteinndeling:

Hvit: Ugradert elev, belte er til for å holde drakten(gi) på plass.

Oransje: 10. Kyu – 9. Kyu
Blått: 8. Kyu – 7. Kyu
Gult: 6. Kyu – 5. Kyu
Grønt: 4. Kyu – 3. Kyu
Brunt: 2. Kyu – 1. Kyu
Svart: 1. Dan – 4. Dan

 

Et_shihan-belte

1. og 2. dan tituleres Senpai, 3. og 4. dan Sensei og 5. dan og opp Shihan.
Dangrader fra 5. og opp tildeles som æresgrader for de som har gjort uvurderlig arbeid for å fremme karatesporten nasjonalt og internasjonalt.

Man må påregne minimum 6 år for å kunne få gå opp til sort belte i stilarten Kyokushinkai.

Graderingskrav og tidsintervall

Belte Kyu Intervall  
Orange 10. 3 mnd. (48 timer*)
Orange 9. 3 mnd. (48 timer)
Blått 8. 3 mnd. (48 timer)
Blått 7. 3 mnd. (48 timer)
Gult 6. 3 mnd. (48 timer)
Gult 5. 3 mnd. (48 timer)
Grønt 4. 6 mnd. (96 timer)
Grønt 3. 6 mnd. (96 timer)
Brunt 2. 6 mnd. (96 timer)
Brunt 1. 6 mnd. (96 timer)
Svart 1.dan Minimum 1 år som 1.Kyu
Svart 2.dan Minimum 2 år som 1.dan
Svart 3.dan Minimum 3 år som 2.dan
Svart 4.dan Minimum 4 år som 3.dan
Svart 5.dan Minimum 5 år som 4.dan
Svart 6.dan Minimum 6 år som 5.dan
Svart 7.dan Anbefales kun av medlemmer av KWF

* Min. 3 timer per uke

Comments are closed.