Etne Kyokushin Karate Klubb, godkjent som Rent Idrettslag

Antidoping Norges forebyggende program som utfordrer klubber og lag til å utvikle sin egen antidopingpolicy.

Rent IL er et forebyggende program som retter seg mot de rundt 11 500 idrettslagene i Norge.

Programmet skal få trenere, ledere og utøvere til å diskutere utfordringer og dopingrisiko i eget lag, og til syvende og sist bli enige om en handlingsplan med konkrete tiltak. 

Etne Kyokushin Karate Klubb er godkjent som “Ren Klubb”, og det er vi veldig stolte over: http://www.rentidrettslag.no/idrettslag/etne-kyokushin-karateklubb-karate

Comments are closed.